برای دریافت همه خدمات ما در یک پکیج به ما ایمیل دهید

ما چه کمکی میکنیم ؟

با مشتریان ایده آل خود ارتباط برقرار کنید . ما هر ماه تعداد زیادی از محصولات و شرکت ها را بررسی میکنیم .

بازار اینترنت اشیا یک بازار گیج کننده است ، خریداران و فعالان برای رفع نیازهای خود به یک بازار گسترده و پیش رو احتیاج دارند ، که به آن ها حق انتخاب بدهد . و بدانند به چه کسی اعتماد کنند . ما میخواهیم مقصد اعتماد فعالان و سرمایه گذاران باشیم.

ما یک پروفایل از شرکت شما ایجاد کردیم و از طریق آن شما را به مشتریان معرفی کردیم . این پروفایل مستقیما به سایت شرکت شما لینک میشود .

ما محصولاتی شما را به صنایع و سرمایه گذاران معرفی میکنیم .

ما گزارشاتی به شما ارایه میدهیم که بازار را برایتان شفاف و در جهت بهبود کسب و کارتان استفاده کنید.

جایگاه خود را بیابید

صنعت افقی

شرکت های ارتباطات IOT

شرکت های آنالیز و مانیتورینگ IOT

تجارت عمومی IOT

فروشندگان حوزه ابری IOT

مشاوران IOT